You are here

oplage

De oplage beslaat meer dan 6000 exemplaren.

Het tijdschrift wordt gedrukt in full colour en op hoogwaardig papier.

De druk wordt verzorgd door de drukkerij "Die Keure" in Brugge, bekend voor haar kwaliteitsvol werk.