You are here

rubrieken

De rubrieken:

In iedere Hebe wordt een aantal artikelen verzorgd door onze redactie.

Deze artikelen worden, indien ze een wetenschappelijke grondslag hebben, gelezen door het comité wetenschappelijke en technische inlichtingen van Besko. Overigens zijn er eveneens een aantal vaste rubrieken en wel:

Het woordje van de voorzitter: Waarin de voorzitter de aandachtspunten van het moment toelicht.

Gehouden en te houden manifestaties: Hierin worden de activiteiten van de verschillende provincies aangekondigd en besproken.

Rechten en plichten: Hierin worden juridische adviezen gegeven.

Nieuws uit de bedrijven: De rubriek waarin de adverteerders hun nieuwste producten & promoties kunnen voorstellen.

Voor u gelezen in de pers: We houden de nationale en internationale pers in de gaten en berichten u van opvallende nieuwsfeiten.