You are here

tarieven 2022

Formaat 1/1 pagina 1/2 pagina 1/3 pagina 1/4 pagina 1/8 pagina
4-kleuren
1.290,00
760,00
590,00
440,00
220,00
achterpagina
1.490,00
-----
-----
-----
-----
binnencover pagina
1.390,00
----
-----
-----
-----

Publi-reportage: All-in prijs 4-kleuren 1/1 pagina: € 1.490,--, extra pagina € 1.100,-- (incl. lay-out / foto's)

Lay-out:

 • Basisprijs 1/1 pag. 4-kleuren incl. plaatsing foto's. Digitaal Indesign € 490,--
 • Aanpassingen aan de geleverde of bestaande lay-out afhankelijk van de grootte van de aanpassing.
 • Digitale advertenties dienen te worden aangeleverd in Indesign, of PDF in drukkwaliteit.
 • Voor bestanden aangeleverd in andere programma's worden voor omzettingskosten € 100,-- in rekening gebracht.

Publiciteit in "Nieuws uit de bedrijven":

 • <100 woorden ...............€ 100,-- .................GRATIS voor adverteerders
 • 4-kleurenfoto hierbij.......€ 120,-- ................GRATIS voor adverteerders van minimaal 1/2 pag. kleur
 • foto's dienen digitaal te worden aangeleverd. 

Voorbehouden plaats:

 • Basisprijs + toeslag 15%

Antwoordkaarten:

 • door ons gedrukt en meegeniet: € 850,00

Inlegvellen - bladen:

 • bijlage los bijgestoken in blister: maximum formaat 297mm x 235mm: € 1180,-- (max. 1 vel gevouwen; gewicht 150g m²))
 • voor bijlagen bestaande uit meer dan 4 bladzijden en/of dik papier: prijs op aanvraag

Reservatiekortingen:

 • 3 opeenvolgende uitgaven: 10% korting op paginaprijs
 • 4 opeenvolgende uitgaven: 15% korting op paginaprijs
 • De reservatiekorting geldt voor een vast minimumformaat gedurende de periode. De inhoud van de advertenties mag worden gewijzigd. De eventueel te maken kosten voor de wijzigingen worden doorberekend. Is er geen wijziging binnen voor de sluitingsdatum, dan wordt de vorige advertentie herhaald.

Sluitingsdata:

 • maartnummer: 5 februari - juninummer: 25 mei - septembernummer: 18 augustus - decembernummer: 17 november

Prijzen:

 • Alle prijzen zijn in Euro en exclusief btw. Adverteerders zonder Belgisch BTW-nummer dienen het btw-nummer van hun land op te geven om te genieten van het 0-tarief. Anders zal de factuur gemaakt worden met het in België geldende btw-tarief van 21%. 

Oplage: 

 • 7000 exemplaren - verzending naar ca. 6500 adressen