You are here

verschijningsdata

Hebe verschijnt vier maal per jaar.

De eerste maal naar aanleiding van de beurs Estetika Lente in het voorjaar.

Daarna het vakantienummer einde juni, begin juli.

Het derde nummer staat in het teken van de Estetika Herfst-beurs terwijl het laatste nummer verschijnt rond de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar.